I made this widget at MyFlashFetish.com.

Monday, October 19, 2009

Proses Refleksi Metakognitif  • Proses ini adalah satu proses perancangan yang dilakukan unutuk menyelesaikan sesuatu tugasan yang diberikan. Bagaimana perancangannya adalah dibawah tanggungjawab dirinya sendiri.
  • Proses ini mempunyai 3 cara iaitu perancangan,pemantauan dan penilaian.
  • Proses yang pertama adah perancangan.Kita haruslah merancang dahulu apa yang ingin di cari dan adakah ia penting.Contohnya,seorang jurulatih haruslah mempunyai perancangan semasa latihan bagi mengelakkan pasukan yang dibimbing beliau tidak kucar kacir semasa latihan.Kita perlu mengambil tindakan yang betul dalam mengakses sesuatu maklumat dengan mengunakan beberapa cara.Yang pertama mengunakan kata kunci untuk mnecari maklumat dengan lebih tepat dan yang kedua dengan mengunakan enjin pencarian tertentu.
  • Proses yang kedua adalah pemantauan.pemantauan dilakukan dengan menjelajah keseluruhan laman web tersebut untuk mengenal pasti pengarang dan isi kandungannya. Ini membolehkan kita mencari maklumat dengan cepat dan tepat.
  • Proses ketiga iaitu yang terakhir adalah penilaian.kita mestilah menilai sesuatu laman web tersebut dengan mengambil kira beberapa kriteria iaitu kejelasan, ketepatan, terperinci, logik, relevan, mendalam, luas adil dan adil. Dengan ini kita mampu mencari laman web yang sesuai dengan kita bagi mencari maklumat yang di perlukan dan menyesuaikan serta mengaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran.

No comments:

Post a Comment